Uusin kuva

Kannatusyhdistys

Pihlajanmarjat-kuoron kannatusyhdistys r.y. perustettiin vuonna 1994. Yhdistys tukee Pihlajanmarjojen toimintaa. Yhdistyksen tuki mahdollistaa mm. kuorolaisten retket, konsertti-matkat sekä äänitteiden teon.

Toimintaa voi tukea vierailemalla kuoron konserteissa, kannatusyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa, tai antamalla rahalahjan yhdistyksen tilille.

Kannatusyhdistyksen jäseneksi on voinut liittyä kaikki 15 vuotta täyttäneet kuoroharrastuksen ystävät.

Pihlajanmarjat-kuoron kannatusyhdistys ry. on ollut liittyneenä SULASOL:n (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry) nuortenkuoroliittoon v. 1997-2018, SMOK:iin (Suomalaisen Musiikin Osuuskunta) v. 1998-2019.

Kannatusyhdistyksen hallitukseen kuuluvat v. 2018-2019:

Puheenjohtaja: Simo Montonen

Kuoronjohtaja: Marjasisko Varha

Rahastonhoitaja: Anita Montonen

Sari Airaksinen

Sanna Lehmusvirta

Jaana Lehtonen

Lauriina Porokuokka

Yhteystiedot: Pihlajanmarjat-kuoron kannatusyhdistys ry., Agronominkatu 5, 00790 Helsinki